Metallo Group

Dirk Vandenberghe en Valentin Casado kondigen trots de lancering van hun nieuwe bedrijfsnamen aan: Metallo-Chimique N.V. wordt METALLO BELGIUM N.V. en Elmet S.L.U. wordt METALLO SPAIN S.L.U. Vanaf nu zullen beide bedrijven als één team werken in de METALLO GROUP. Daar hoort ook een nieuw logo bij. De groene kleur daarvan visualiseert het engagement voor duurzaamheid en de cirkel die zich bovenop de M sluit, symboliseert de sleutelpositie in de circulaire economie. Dirk Vandenberghe: ‘Persoonlijk ben ik er rotsvast van overtuigd dat alleen organisaties met een welomschreven doel kunnen floreren. Ik kan kristalhelder zijn over de missie van ons bedrijf: complexe non-ferrometalen valoriseren en metalen terug in de waardeketen introduceren.’

Een paar dagen voor de officiële aankondiging van de nieuwe bedrijfsnaam maken Dirk Vandenberghe (CEO Metallo Group en Metallo Belgium) en Valentin Casado (CEO Metallo Spain) tijd om het verhaal van Metallo toe te lichten. Dat doen ze tijdens een ochtendwandeling in het natuurgebied naast de Metallo site in België. ‘Het bos was lange tijd het privébezit van een vroegere eigenaar van Metallo-Chimique N.V.’, legt Dirk aan Valentin uit terwijl ze door de draaiende poort aan de ingang van het bedrijf stappen. ‘Vandaag staat een overheidsagentschap in voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van de natuur op het domein.’

Links naar rechts: Valentin Casado, CEO Metallo Spain en Dirk Vandenberghe, CEO Metallo Belgium en CEO Metallo Group

Natuur geeft energie

Beide mannen trekken vaker de natuur in. Metallo biedt werk aan bijna 500 mensen en realiseert een jaarlijkse omzet van bijna 1 miljard euro, dus Dirk en Valentin nemen elke dag beslissingen die een grote impact hebben op de levens van medewerkers en hun families. De voedende kracht van de natuur houdt hun geest scherp en gefocust. ‘Ik woon in Spanje heel dicht bij de kust’, vertelt Valentin. ‘We hebben daar prachtige kliffen en ik hou ervan om naar het geluid van de golven te luisteren. Telkens wanneer ik tijd heb, ga ik aan zee wandelen met Kora, mijn golden retriever.’ Ook Dirk is vaak in de natuur te vinden. ‘Ik ga graag joggen. Sport en lichamelijke beweging bieden tegengewicht voor denkwerk. Zeker in de zomer kan ik er enorm van genieten om een toertje te gaan lopen in het bos.’

Complexe non-ferrometalen terug in de waardeketen brengen

Even weg zijn van de kantooromgeving, zonder e-mails die binnenstromen en telefoons die staan te rinkelen, laat toe om het grotere geheel te overschouwen. In dit gesprek gaat het dan ook niet over wat Metallo doet of over hoe medewerkers dat elke dag realiseren, wel over waarom ze dat doen. Dirk: ‘Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven een duidelijke missie nodig hebben. Ze moeten weten welke rol ze kunnen opnemen. Bij Metallo is ons doel om complexe non-ferrometalen te valoriseren en metalen terug in de waardeketen te brengen. We slagen er ook in om dat te doen met een ecologische voetafdruk die aanzienlijk kleiner is dan het opgraven van nieuwe grondstoffen.’

Valentin benadrukt dat Metallo nieuw leven schenkt aan materialen die door andere bedrijven als afval worden beschouwd. ‘We verwerken allerlei materialen die weinig of geen economische waarde meer hebben. Voor sommige bedrijven vormen die materialen zelfs een probleem. Wij reiken oplossingen aan: door de materialen te recycleren en te raffineren, kunnen ze opnieuw gebruikt worden.’

The furnace of innovation

Metallo-Chimique N.V. en Elmet S.L.U. maken al decennia deel uit van dezelfde groep. Vanaf nu zullen ze volledig als één bedrijf en één team functioneren. Dirk: ‘We hebben een paar jaar geleden een globaal aankoopteam opgezet. Mensen in Spanje kopen materialen die in Beerse worden verwerkt, en andersom. Om die realiteit ook naar de buitenwereld toe zichtbaar te maken, veranderen we nu de naam naar Metallo Group.’

Wanneer gevraagd wordt welk woord de naamsverandering van het bedrijf best zou omschrijven – is het een transformatie of een metamorfose? – denkt Dirk even na en plaatst het moment dan in een historisch perspectief. ‘Dit bedrijf heeft zijn grote transformatie in de jaren zeventig doorgemaakt. Toen werd gekozen om enkel nog met secundaire materialen te werken. Dat was één van de meest fundamentele beslissingen uit de geschiedenis van het bedrijf en het bleek een uitstekend business model te zijn. Ook vandaag nog. We nemen een cruciale plek in de circulaire economie in: we sluiten de keten. Dat is ook waarom de M in ons logo bovenaan terug samenkomt. Sinds het bedrijf in de jaren zeventig de transformatie onderging, hebben we veel aandacht besteed aan het innoveren van onze metallurgische processen. Vandaar ook onze slogan: the furnace of innovation. Die weg willen we verder bewandelen. Ik zie de naamsverandering eerder als een belangrijke mijlpaal. Door Metallo-Chimique N.V. en Elmet S.L.U. onder dezelfde naam te laten verdergaan, profileren we ons uitdrukkelijk als een globale speler.’

Valentin gaat volmondig akkoord: ‘We hebben de voorbij 25 jaar best practices uitgewisseld en samengewerkt op vlak van veiligheid en duurzaamheid. Dat continu streven naar verbetering en wederzijdse inspiratie heeft vele goede dingen opgeleverd. Het verder versmelten van de twee bedrijven is een logische volgende stap.’

Duurzaamheid als strategie

Dirk en Valentin zijn allebei aanhangers van een krachtig idee: de enige manier om een succesvol bedrijf uit te bouwen is door duurzaamheid, aandacht voor mensen en een gezond winststreven te integreren in één strategie. Die drie dimensies zijn intrinsiek met elkaar verbonden, geloven ze. Dirk: ‘Er bestaat geen contradictie tussen zorg voor het milieu en winst maken. Meer zelfs: ze kunnen hand in hand gaan, zeker in ons geval.’

Ook Valentin is ervan overtuigd dat een duurzame strategie aandacht moet hebben voor mensen, milieu en winstmarge. ‘Alleen bedrijven die oog hebben voor duurzaamheid, zullen overleven. En wanneer je als bedrijf beslist om duurzaamheid centraal te zetten in je strategie, is er ook geen weg terug.’ Terwijl hij vertelt dat er wereldwijd een groeiend bewustzijn is voor het belang van duurzaamheid, wijst hij ook op de verantwoordelijkheid die bedrijfsleiders daarbij hebben. ‘Weet je, ik ben opgegroeid in Bilbao. Die stad ligt in een gebied in het noorden van Spanje waar veel industrie is gevestigd. Als tiener ging ik graag vissen en als ik geluk had ving ik op een heel maand tijd een enkele vis. De oorzaak? Het vervuilde water van de rivier. Vorige generaties lieten ons die erfenis na. Nu las ik toevallig gisteren een artikel waarin verteld werd dat de rivier zich heeft kunnen herstellen. Dat kon dankzij strengere milieunormen en investeringen om productieprocessen milieuneutraler te maken. Tieners die vandaag in diezelfde rivier gaan vissen, kunnen wel 55 verschillende soorten vis vangen. We kunnen dus leren van het verleden. Milieuwetgeving waarborgt de toekomst van onze planeet. Ik heb zelf kinderen en uiteindelijk draait het allemaal om hen: ze verdienen een gezonde toekomst op een gezonde planeet.’

Dat toenemende bewustzijn rond het belang van duurzaamheid stuurt ook mee de bedrijfsstrategie. Het thema leeft al lang binnen het bedrijf, maar toen een private-equityfirma aandeelhouder werd, nam de aandacht voor duurzaamheid nog verder toe. ‘De reden daarvoor is heel eenvoudig: niet duurzaam zijn of niet voldoen aan de milieuwetgeving doet de waarde van een bedrijf verminderen. Onze aandeelhouders moedigen ons dus continu aan om de impact van onze activiteiten op mensen, milieu en klimaat de minimaliseren’, legt Dirk uit.

Volgens Valentin is dit een zegen. ‘Het idee van duurzaamheid moet door werkelijk iedereen in het bedrijf worden uitgedragen. Aandeelhouders hebben een cruciale rol. Dirk en ik, wij kunnen wel onze ideeën hebben over hoe we Metallo best besturen en hoe we dat op een duurzame manier kunnen doen, maar we hebben de steun van onze aandeelhouders nodig. Gelukkig moedigen zij ons enorm aan om een duurzame strategie uit te bouwen, wat ons toelaat om aanzienlijk te investeren, bijvoorbeeld in nieuwe technologie. Vaak proberen we te anticiperen op nieuwe wetgevingen. Zodra we weten dat Europa aan nieuwe maatregelen werkt, beginnen we ons voor te bereiden. We kijken altijd vooruit en proberen te achterhalen wat er komen zal.’

Volgens Dirk leveren strengere milieunormen die grote investeringen vergen op lange termijn een duurzaam concurrentievoordeel op voor Metallo. ‘Nieuwe milieuwetgeving vergt inderdaad investeringen. Maar bedrijven die de inspanningen leveren, zullen een strategisch voordeel hebben ten opzichte van eventuele nieuwkomers. De strengere wetten werpen barrières op. Op lange termijn zal dat ervoor zorgen dat we minder concurrenten hebben, waardoor we een betere prijs voor onze producten zullen krijgen. Dat laat ons toe om verder investeringen te doen.’

The global recycler of choice

Valentin snijdt nog een ander belangrijk thema aan: ‘We hebben het uitgebreid gehad over verbetering en over duurzaamheid, maar we geloven dat onze mensen de beste investering zijn die we kunnen doen. Daarom nemen we continu maatregelen om hun veiligheid en gezondheid te waarborgen. Ook investeren we in de ontwikkeling van hun know-how, zodat ze kunnen groeien als persoon. Je ziet: we combineren de drie verschillende dimensies – mensen, omgeving, winst – in één strategie.’

Dirk: ‘Ik wil nog wijzen op een andere mogelijke interpretatie van ons logo: de M die aan de bovenkant weer samenkomt verwijst niet alleen naar onze plaats in de circulaire economie, maar symboliseert ook hoe belangrijk we het vinden om mensen samen te brengen. We hebben een bevraging georganiseerd bij onze partners om na te gaan waarom zij ons als geprefereerde partner voor recyclage beschouwen. Mensen doen zaken met ons omdat we ons op een erg toegankelijke en bereikbare manier opstellen. Daardoor hebben we partners waar we al decennialang mee samenwerken. Het vertrouwen dat je in die relaties voelt is fantastisch.’

Om iedereen mee te nemen in het verhaal van Metallo zullen we in de toekomst nog inzichten met je delen. Onze experts op vlak van duurzaamheid, veiligheid en innovatie leggen uit wat ze doen, hoe ze dat doen en waarom ze dat doen. Interesse? Schrijf je hier in voor onze insights.